Moribus

ZORG INNOVATIE

Iedereen wist dat het niet kon,
tot er iemand kwam die dat niet wist.

– Epictetus

TrainingenFilmpjes

Moribus

Moribus is de Latijnse vertaling van gedrag. Gedrag bestaat uit zichtbare en onzichtbare handelingen die bewust of onbewust worden uitgevoerd. Voor mensen met beschadigingen in hun hersenen geldt dat een deel van het gedrag onbewust en primair wordt uitgevoerd en voortkomt uit innerlijke belevingen, reflexen, bewuste en onbewuste reacties op zaken in de omgeving.

Dit gedrag, deze handelingen, zijn niet altijd direct zichtbaar en het is dan ook vaak moeilijk om te achterhalen waar het vandaan komt. Vooral gedrag wat de omgeving als problematisch ervaart houdt Moribus bezig.

Gedrag komt niet alleen voor bij mensen met beschadigingen in hun hersenen. Ook de omgeving van familie, vrienden, kennissen, begeleiders en verzorgers vertonen gedrag. Ook dit gedrag heeft grote invloed op het gedrag en het functioneren van mensen met beschadigde hersenen door bijvoorbeeld dementie.

Het VWS programma

Vanuit het VWS programma “thuis in het verpleeghuis” wordt ingezet op persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn, veiligheid in combinatie met gemotiveerde en deskundige zorgprofessionals. In vrijwel iedere zorgorganisatie worden deze onderwerpen vertaald vanuit visie en beleid naar een gedegen kwaliteitsplan.

Deze ontwikkeling sluit aan bij de maatschappelijke acceptatie van deze tijd en zien we terug in zowel de langdurige verpleeghuiszorg als bij kleinschalige woonvormen.

Zorg voor mensen met dementie

De ontwikkelingen maken dat “zorg voor mensen met dementie” wellicht niet meer de goede term is. Het gaat steeds meer om het faciliteren van een omgeving waarin welzijn en welbevinden centraal staan. Waarin de bewoner en zijn directe omgeving van familie en vrienden in staat zijn om zelf de regie te voeren en het leven te leven wat past bij de individuele persoon.

Als de omgeving van mensen met dementie optimaal is aangepast, heeft dat een positief effect op het welzijn en het gedrag van het individu. Gedrag wat voortkomt uit dementie kunnen we beter begrijpen als we weten hoe de hersenen werken. Kennis van toegepaste hersenkunde kan je daarbij ondersteunen.

Een veilige omgeving

Het bieden van een veilige omgeving aan mensen met beschadigde hersenen maakt dat ze zich zo prettig mogelijk kunnen voelen, zichzelf mogen en kunnen zijn, meedoen wanneer zij dat willen, eigen regie behouden en zelfbeschikking hebben.

Een blij en gelukkig leven

Mooie woorden om aan te geven dat we het belangrijk vinden dat de omgeving bijdraagt aan een blij en gelukkig leven.
Bij het creëren van een veilige omgeving is het optimaal inzetten van de menselijke ondersteuning essentieel. Wat is de meest “ideale” basisattitude in het omgaan met mensen met een hersenbeschadiging.

Optimaliseren van fysieke omgeving

Ook het optimaliseren van de fysieke omgeving levert een bijdrage aan het welbevinden van mensen met een hersenbeschadiging. Denk hierbij aan het gebruik van de ruimte, de inrichting, het licht, het klimaat, technische ondersteuning, open deuren met veiligheid, afgestemde prikkels en belevingsmogelijkheden en natuurlijk de inrichting van de werkprocessen.

Zorg & Welzijnsprocessen

In de afgelopen jaren hebben we trainingen, advies en een model ontwikkeld om vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar de totale situatie en een begeleiding op maat te bieden. Dit doen we met een team van professionals die ruime ervaring hebben in het werken met groepen en individuen gerelateerd aan zorg en welzijnsprocessen.

MORIBUS TRAJECT BEGELEIDING

Voor een begeleidingstraject gaan we met elkaar in gesprek om een beeld te krijgen van de huidige en de gewenste situatie. Vervolgens stemmen we af op uw organisatie en maken een adequaat voorstel. Trajectbegeleiding vindt incompany of bij Moribus plaats. Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen.

Samenwerken is de sleutel tot succes om het model van Moribus resultaatgericht toe te passen. We begeleiden het totale traject waarbij we gebruik maken van de in uw organisatie aanwezige expertise.

Op multidisciplinair niveau gaan we met uw organisatie aan de slag om een positieve duurzame verandering te realiseren.

Zo bouwen we stap voor stap aan de zorgorganisatie van de toekomst:

  • Waar mensen graag wonen en werken
  • Waar professionals trots zijn op hun werk en waardering krijgen voor de ondersteuning die zij bieden
  • Waar mensen met dementie en hun naasten genieten van een betere kwaliteit van leven

Dit doen we door:

  • De gewenste situatie in beeld brengen
  • Medewerkers te trainen en te coachen
  • Moribus coaches op te leiden in uw organisatie
  • Omgevingsscans te maken
  • Werkprocessen te optimaliseren
  • Verhalenbijeenkomsten te organiseren voor de sociale omgeving
  • Inspiratiesessies

Trainingen

Deelnemers verdienen een certificaat en accreditatiepunten voor het kwaliteitskader V&VN door deelname aan de training. De Moribus training valt onder “Overige
Deskundigheidsbevorderende Activiteiten” (ODA), waarmee deelnemers hun deskundigheid en professionalisering vergroten. Afhankelijk van de hoeveelheid
deelgenomen bijeenkomsten verdient de deelnemer 4 tot 6 punten.

Woningobservatie

Ter voorbereiding van de basistraining zal er een observatie plaatsvinden per locatie of woongroep om de training optimaal te laten aansluiten bij de praktijk.

Moribus Basistraining

Het programma bestaat uit basiskennis toegepaste hersenkunde in relatie tot gedrag.  De deelnemers gaan met de theoretische kennis een vertaling maken naar interventies die aansluiten bij de cliënt. Daarnaast krijgen de deelnemers inzicht in de invloed van eigen communicatie en bejegening.

Moribus Coachtraining

De aspirant coach wordt opgeleid om het veranderproces binnen de eigen organisatie te begeleiden gebaseerd op de Moribus Basistraining. Een Moribus Coach kan een workshop basiskennis toegepaste hersenkunde geven en collega’s op de werkvloer sturen en coachen.

Omgevingsscan & Optimalisatieadvies

De Moribus Coach maakt samen met de Moribus trainer een omgevingsscan met plan van aanpak voor de omgevingsoptimalisatie. Hierbij is het van belang dat de Moribus Coach ondersteuning krijgt van zijn/haar teamleider/locatiemanager zodat er ook vanuit het management zichtbaar draagvlak is.

Werkprocessen & Dagprogramma

Dagprogramma en werkprocessen van de locatie en/of woongroep bekijken en toetsen op de behoefte van de cliënt met dementie. Dit op basis van de kennis die men heeft opgedaan over dementie en de behoefte aan balans in rust en activiteiten. Met betrokken medewerkers voor de individuele cliënt een geoptimaliseerd dagprogramma maken om dit daarna door te ontwikkelen naar een groepsprogramma. Medewerkers leren te werken op inzicht uitgaande van het individu.

Verhalenbijeenkomsten

Dit zijn interactieve bijeenkomsten waarin de sociale omgeving achtergrond informatie krijgt aangeboden over het beschadigde brein bij mensen met dementie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden praktische tips gedeeld voor meer begrip en een beter inzicht.

Wenst u meer informatie over onze diensten neem dan contact met ons op

(Wij zullen binnen 2 weken reageren)

Informatieaanvraag via Moribus website